preloader

การงานอาชีพ


รายการ
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
[ประกาศผลแล้ว] - การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
[ประกาศผลแล้ว] - การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
[ประกาศผลแล้ว] - การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
[ประกาศผลแล้ว] - การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
[ประกาศผลแล้ว] - การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3