งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ผู้ดูแลระบบระดับศูนย์อำเภอ